مجموعه‌ها

روش ارسال ساخته‌هات به پایلی
.

سه راه برای فرستادن ساخته‌هات داری:


image

فایل برنامه‌ات و یک تصویر درباره یا از اجرای برنامه (gif یا عکس) را به pyliecreations@gmail.com بفرست.

در متن ایمیل: نام، اسم مدرسه‌ و شهرت را بنویس.

image

اگر برات امکان فرستادن ایمیل وجود نداره، فایل و اطلاعات را از صفحه تماس بفرست.

image

یا اینکه در اینستاگرام با هشتگ‌های #پایلی و pylie# پست کن.


برای ضبط اجرای برنامه‌ات از صفحه نمایش میتونی از این برنامه کوچک استفاده کنی.