ساخته‌های این مجموعه همگی با برنامه‌نویسی اسکرچ و توسط دانش‌آموزان کلاس اسکرچ خانه ریاضیات اصفهان در بهار ۹۹ ساخته شده‌اند.

برای دانلود فایل همه برنامه‌ها اینجا را کلیک کن.

gif

علی جعفری

gif

عرفان موسی‌زاده

gif

عرفان شیران


gif

حسام شریفی

gif

کوروش هنرمند

gif

محمدمتین قیصری


gif

سام براری


gif

علی جعفری

gif

علی جعفری

gif

علی جعفری


gif

علی جعفری

gif

علی جعفری

gif

علی جعفری


gif

علی جعفری

gif

علی جعفری

gif

علی جعفری


gif

عرفان شیران

gif

عرفان شیران

gif

عرفان شیران


gif

محمدمتین قیصری