برنامه‌های جالب خود را برای ما بفرست تا در پایلی با همه به اشتراک گذاشته بشه.

فایل برنامه‌ات و یک تصویر از اجرای برنامه (gif.، عکس، یا فیلم) به صورت یک دونه فایل زیپ‌شده (zip.) را با این فرم بفرست.

برای هر کاربر هم در هر ماه تنها امکان نمایش یک برنامه وجود داره.