هوش مصنوعی به زبان ساده: ماشین چه سوالاتی را می‌تواند پاسخ دهد؟

 
هوش مصنوعی به زبان ساده
یادگیری ماشین با استفاده از الگوریتم‌‌ها انجام می‌شود. یک الگوریتمِ یادگیری ماشین یک مجموعه دستورالعمل برای شیوه یادگیری است. الگوریتم الگو‌ها را از داده استخراج می‌کند (یادگیری) و سپس بر اساس آن الگو‌ها تصمیم‌گیری می‌کند (پیش‌بینی).

انواع بسیار گوناگونی از الگوریتم‌های یادگیری ماشین وجود دارد. اما به طور کلی، می‌توان آن‌ها را با توجه به پنج نوع سوالی که ماشین به آنها می تواند پاسخ دهد گروه‌بندی کرد.

دانلود نسخه پی‌دی‌اف

هوش مصنوعی به زبان ساده
هوش مصنوعی به زبان ساده
هوش مصنوعی به زبان ساده
هوش مصنوعی به زبان ساده
هوش مصنوعی به زبان ساده
هوش مصنوعی به زبان ساده
هوش مصنوعی به زبان ساده
هوش مصنوعی به زبان ساده
هوش مصنوعی به زبان ساده
هوش مصنوعی به زبان ساده
هوش مصنوعی به زبان ساده
هوش مصنوعی به زبان ساده
هوش مصنوعی به زبان ساده
هوش مصنوعی به زبان ساده

نظرات